Landschapsbeheer Drenthe

Bert Dijkstra

Functie
Senior projectleider

Werkveld
Projectmanagement
Gebiedscoördinatie collectief weidevogelbeheer

Contact
T (0592) 333 754
E b.dijkstra@lbdrenthe.nl