Landschapsbeheer Drenthe

9 januari 2017
 

Grootste beuk in Drenthe kop kleiner gemaakt

Grootste beuk in Drenthe kop kleiner gemaakt

Tot op heden was het een imposante verschijning: de monumentale beuk in de weide bij de parkeerplaats van hotel Wesseling in Dwingeloo. Het is een bijzonder vitale boom. Helaas komt ouderdom met gebreken en helaas is dat met deze boom niet anders.

Al vele jaren wordt de beuk in Dwingeloo onderhouden door de Bomenwacht. Ondanks de zeer goede conditie heeft de boom meerdere schimmelaantastingen die ervoor zorgen dat takken en stammen worden uitgehold. Om het proces van aantastingen goed in de gaten te houden, wordt de boom regelmatig VTA-gecontroleerd (visuele boomcontrole). En de boom wordt ook door een groep van boomspecialisten regelmatig in de kroon en aan de stam onderworpen aan een naderonderzoek.

UIteraard vindt er ook onderhoud plaats aan de boom. Er is in het verleden gesnoeid, dood hout verwijderd, de kroon is uitgelicht en er is een mulglaag (organischestof- / stooisellaag) onder de boom aangebracht. Inspanningen die zijn gedaan om dit unieke exemplaar in goede conditie te houden.

Stammen en koffiebekers
In het najaar van 2016 werden vraagtekens geplaatst bij een uitgeholde hoofdstam. Dit is de dikste van de vier stammen. Om de stam te beveiligen zijn in het verleden verankeringen aangebracht, maar men vroeg zich af of deze de veiligheid van de omgeving nog voldoende waarborgen. Tijdens een controle eind december bleken de vermoedens juist, want er was een verticale scheur in een stamdeel ontstaan.

De kracht van de stam is te vergelijken met een plastic koffiebeker. De wand is dun, maar indien intact in staat om de koffie binnen te houden. Zodra er een scheur ontstaat, stort het geheel in. Dit is ook bij deze boom het geval. Door de scheur is de stabiliteit van de boom niet te waarborgen en bestaat de kans dat de stam afbreekt, met alle gevolgen van dien.

Kop kleiner
Er zit niets anders op, dan de boom een ‘kopje kleiner’ te maken. Deze uitspraak past echter niet bij het formaat van de boom en de omvang van de werkzaamheden. Beter is: een kop kleiner gemaakt. Een groot deel van de kroon wordt flink ingenomen waardoor er minder kracht op de uitgeholde stam staat. De mannen van Brand Boomverzorging voeren de snoeiwerkzaamheden met precisie uit om de boom zo lang mogelijk op een veilig manier te behouden. En zo wordt de grootse beuk van Drenthe een kop kleiner.

Ondanks het kleiner maken van de kroon blijft de boom een imposante verschijning. Dus geniet ook in 2017 weer van deze prachtige boom en neem eens een kijkje bij de boom. En laat je op een mooie lentedag ( begin mei) verrassen en verwarmen door het prachtige frisgroene ontluikende beukenblad van deze reus. 

Projecten