Landschapsbeheer Drenthe

12 december 2014
 

Bestrijding eikenprocessierups

Bestrijding eikenprocessierups

Afgelopen zomer heeft Landschapsbeheer Drenthe, in samenwerking met zes gemeenten in Drenthe actief gewerkt aan de monitoring van de eikenprocessierups. Jaarlijks zorgt de rups voor toenemende overlast in inmiddels vrijwel het gehele land. Door de samenwerking is er een toename van de geregistreerde nesten, betere monitoring in grote delen van de provincie en de bestrijding wordt beter in kaart gebracht. De samenwerking moet de negatieve gevolgen voor de volksgezondheid verminderen.

Naar aanleiding van een vraag van de Noordelijke Werkgroep Eikenprocessierups hebben de provincie, de gemeenten Borger-Odoorn, Emmen, Midden-Drenthe, Noordoostpolder, Weststellingwerf, Westerveld en Landschapsbeheer Drenthe de krachten gebundeld. Dit heeft geleid tot een intensieve samenwerking en kennisdeling om de oprukkende eikenprocessierups in onze provincie beheersbaar te houden. Met het nieuwe registratiesysteem Disgis van Digitree kunnen de gemeenten op een kaart vastleggen waar de nesten zich bevinden en zodoende bestrijders gericht aansturen.

Natuurlijke bestrijders
De samenwerking heeft er tevens toe geleid dat verschillende gemeenten de eikenprocessierups op een andere manier gaan bestrijden. De rups heeft een aantal natuurlijke bestrijders zoals vogels, insecten en vleermuizen. Het verbeteren van de biodiversiteit, door het plaatsen van vogelhuisjes, aanleggen van bloemrijke bermen en inplanten van overhoekjes, zorgt voor een toename van deze natuurlijke bestrijders en mogelijk voor minder overlast van de eikenprocessierups. Een zeer milieuvriendelijke vorm van bestrijding. De bewoners worden bij het verbeteren van de biodiversiteit actief betrokken: kennis wordt overgedragen en de bewustwording wordt vergroot. Samen kunnen we ervoor zorgen dat de overlast beheersbaar blijft.