Landschapsbeheer Drenthe

11 december 2014
 

2015 jaar van de Groene Vrijwilliger

2015 jaar van de Groene Vrijwilliger

LandschappenNL roept 2015 uit tot het 'Jaar van de Groene Vrijwilliger’. Groene vrijwilligers en actieve burgers spelen een sleutelrol bij de instandhouding van een gezonde natuur en een mooi landschap. Vrijwilligerswerk is hiervoor onmisbaar maar komt tegelijkertijd als gevolg van bezuinigingen steeds meer onder druk te staan. LandschappenNL zet daarom graag de betrokkenheid van burgers bij beheer van natuur en landschap in de schijnwerpers. 

De ‘participatiemaatschappij’ blijkt meer te zijn dan beleidsjargon: Nederlanders zijn in toenemende mate bereid om de handen uit de mouwen te steken en vrijwillig een bijdrage te leveren op allerlei maatschappelijke terreinen, van mantelzorger tot voorleesouder, van vrijwillige brandweerman tot vrijwillige boswachter.

Betrokken bij natuur en landschap
In het vrijwillige natuur- en landschapsbeheer zijn al veel mensen actief. Zo ondersteunen de provinciale organisaties Landschapsbeheer en de provinciale Landschappen samen meer dan 75.000 vrijwilligers. Mensen voelen zich verbonden met een plek, omdat hun wortels er liggen, of gewoon omdat ze er leven. Ze willen steeds vaker ook iets dóen voor natuur en landschap dichtbij huis. Een belangrijke trend daarbij is de toenemende behoefte aan andere vormen van “meedoen”. Dit vraagt van onze organisaties een ander aanbod qua begeleiding en facilitering. LandschappenNL organiseert nieuwe vormen van burgerbetrokkenheid, uiteraard naast het traditionele maar nog steeds waardevolle vrijwilligerswerk.

Landschapskwaliteiten van belang
Nederland kent vele soorten landschappen met een grote diversiteit aan natuurwaarden. Denk alleen al aan de Wadden versus de Veluwe. Schoonheid van het landschap is voor veel mensen genoeg reden om zich in te willen zetten voor het behoud. In het Jaar van de Groene Vrijwilliger willen we echter nadrukkelijk ook laten zien hoe waardevol natuur en landschap zijn als het gaat om economische waarden, gezondheid, drinkwater en dergelijke. Een grotere betrokkenheid van burgers helpt om die diverse maatschappelijke waarden van ons landschap zichtbaar te maken. LandschappenNL beoogt met het “Jaar” de waardering voor natuur en landschap bij publiek en politiek te vergroten. Met een grotere burgerbetrokkenheid als middel EN als doel.

Samenwerking in Drenthe
De groeiende burgerbetrokkenheid is een teken van toename van publiek draagvlak voor natuur en landschap. Bovendien betekent meer inzet van burgers dat natuurorganisaties meer ‘werk’ kunnen verzetten. Dat vraagt naast andere werkwijzen van natuurorganisaties ook om meer aandacht voor het faciliteren van burgerinitiatieven, en het vereist heel nadrukkelijk het verankeren van die wijze van ondersteuning van de betrokkenheid van mensen. De grote uitdaging is dat vorm te geven tegen de achtergrond van sterke bezuinigingen op het vlak van vrijwilligerswerk. In Drenthe gaan Landschapsbeheer Drenthe en Het Drentse Landschap in 2015 nadrukkelijker samenwerken. Samen maken we ons sterk in Drenthe de betrokkenheid van de inwoners van Drenthe op het gebied van landschap en natuur te vergroten. En samen met de Drentse Groene Vrijwilligers gaan we nog meer werk verzetten.