Landschapsbeheer Drenthe

Vrijwilligersverzekering

Nederland kent ongeveer vier miljoen vrijwilligers. Helaas zijn lang niet alle vrijwilligers goed verzekerd. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft afspraken gemaakt met Centraal Beheer Achmea over een ongevallenverzekering voor vrijwilligerswerk. De gemeentes kunnen deze verzekering bij Centraal Beheer Achmea afsluiten.
Gemeente Aa en Hunze, de gemeente waaronder Landschapsbeheer Drenthe (vestigingsplaats Anderen) valt, heeft een dergelijke verzekering afgesloten. Deze verzekering dekt de risico’s van vrijwilligerswerk zo goed mogelijk af.

Vrijwilligers Landschapsbeheer
Vrijwilligers die werkzaam zijn voor Landschapsbeheer Drenthe vallen ook onder deze polis. Het maakt niet uit waar je als vrijwilliger woont.  Een ieder die vrijwilligerswerk doet voor een organisatie (zoals Landschapsbeheer) is automatisch verzekerd als deze organisatie onder een gemeente valt die deze polis heeft. De dekking is behoorlijk uitgebreid. Deze kunt u nalezen op de site van gemeente Aa en Hunze.

Daarnaast heeft Landschapsbeheer Drenthe een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA-verzekering) afgesloten. Hieronder valt schade die een vrijwilliger aan ander toebrengt. Overigens keert deze polis pas uit, als de eigen WA-verzekering dit om de een of andere reden niet doet.