Landschapsbeheer Drenthe

Samen doen!

Als vrijwilliger actief worden

Vrijwilligers zijn de drijvende kracht van onze organisatie: de duizenden mensen, verenigingen en zorgboederijen die zich vrijwillig inzetten voor de zorg van het Drentse cultuurlandschap. Landschapsbeheer is in essentie immers een kwestie van de handen uit de mouwen steken: knotten, zagen, aanplanten, inventariseren, maaien, snoeien en het uitvoeren van andere onderhoudswerkzaamheden.
Bovendien vinden wij het belangrijk dat mensen ervaren dat het landschap niet een vanzelfsprekend iets is. Om het landschap zoals wij dat kennen te behouden, zal eraan gewerkt en voor gezorgd moeten worden. Als vrijwilliger, vereniging of stichting kan je daarin verantwoordelijkheid nemen.

Mogelijkheden
Het is als individu, vereniging of zorgboederij mogelijk om aan diverse vrijwilligersactiviteiten deel te nemen. De keuze hangt af van persoonlijke interesses, vaardigheden, omstandigheden en beschikbare tijd. Of je nu wilt meewerken aan de bescherming van bepaalde diersoorten of planten, het onderhouden van een natuurgebiedje of het opschonen van poelen. En of je nu zelfstandig, in een kleine groepje of in een grotere groep aan de slag wilt. Er is veel mogelijk bij Landschapsbeheer! Behalve veel voldoening, biedt dit werk ook gezelligheid en ontspanning. En daarnaast is het ook goed voor de sociale contacten en de gezondheid! 

Streekbeheer
Een ieder die zich inzet voor het landschap, kan dat natuurlijk voor zich doen. Beter, efficiënter en succesvoller is het om samen te werken. Het landschap laat zich niet beperken door eigendomsgrenzen. Dat zouden mensen, organisaties en overheden ook niet moeten doen. Deze samenwerking noemen wij streekbeheer.

Streekbeheer is een concept dat is geïntroduceerd door Landschapsbeheer Drenthe. Door het leggen van verbindingen (in een bepaald gebied) tussen vrijwilligers die wat willen en organisaties die iets 'moeten', en het afstemmen van wensen, behoeften en doelstellingen, zijn we er van overtuigd dat het mogelijk is de kwaliteit van het landschap voor mensen, dieren en planten te behouden. In je eentje ga je misschien sneller, samen kom je verder.

Mogelijkheden
Landschapsbeheer vervult meerdere rollen in vrijwilligerswerk:
Facilitatie
o.a. beschikbaar stellen gereedschap, zorgen voor een geschikt terrein voor bepaalde werkzaamheden en geven van voorlichting en cursussen
Coördinatie

o.a. afstemming van activiteiten, werving van vrijwilligers, vrijwilligersgroepen met elkaar in contact brengen, het regelen van geschikt werk en afstemming tussen terreineigenaar en vrijwilligers
Begeleiding
o.a. hulp voor startende vrijwilligersgroepen, begeleiding van werkzaamheden en het organiseren van snoeicursussen

Wij kunnen er nog meer mooie woorden aan wijden, maar zorg voor het landschap is een kwestie van doen en ervaren. Als individu, groep, school of bedrijf, u bent allemaal van harte welkom!

Wilt u vrijwilliger worden in de natuur? Stuur dan een mail naar Landschapsbeheer Drenthe. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Pieter Posthumus.